Använd
ROT-avdraget!

Använd ROT-Avdraget!

Med rotavdrag kan du minska arbetskostnaden med 30% för arbete i hushållsnära tjänster. Det betyder att allt arbete med måleri inom- och utomhus är avdragsgilla. ROT-avdraget ger stor effekt om du anlitar en målare då arbetskostnaden är förhållandevis hög i jämförelse med material-kostnaderna. Skattereduktionen för ROT-arbeten gäller arbetskostnaden och inte kostnader för material eller resor. På din offert från oss ser du alltid hur stort ditt ROT-avdrag blir vid beställning.

Du har möjligheten att få en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden upp till det belopp per år som Skatteverket har bestämt.

Läs mer på Skatteverket för att se vad som gäller. Det enda som behövs är att du anlitar oss som har F-skattsedel till att utföra jobbet!

Eftersom arbetskostnaderna är reducerade kan du unna dig att arbetet blir utförd av några med rätt kompetens.